Schokland is een eiland zonder zee. Hoe is dit mogelijk? In deze blog gaan we uitleggen hoe Schokland ontstaan is en wat je eraan hebt als je er naartoe gaat om een kijkje te nemen. Lees snel verder in deze blog en ontdek waarom het eiland zo interessant is.

Drooglegging

Wanneer we in Nederland over drooglegging spreken, dan hebben we het niet over het verbod op alcohol. Het gaat hier echter om de drooglegging van het land, dat vroeger de Zuiderzee was. Deze is opgesplitst door de afsluitdijk in de Waddenzee en het IJsselmeer. Door de drooglegging zijn er verschillende leefgebieden ontstaan waar mensen nu wonen. Een zo’n gebied is Flevoland. Vroeger was het allemaal anders. Toen had je het eiland Schokland in de Zuiderzee liggen. De bevolking was afhankelijk van de visserij en leefde voornamelijk in armoede. Vanwege dit laatste en de kosten die de regering moest maken om het eiland in stand te houden, werd er in 1885 besloten het eiland gefaseerd te ontruimen. Mensen moesten dus verhuizen. Veel Schokkers zijn vertrokken naar omliggende dorpen en steden, zoals Urk en Kampen. Enkel een lichtwachter en seizoenswerkers (die sliepen in de kerk) bewoonden het eiland. In 1942 kwam het eiland droog te liggen, omdat het water zich teruggetrokken had van wegens de drooglegging van de Noordoostpolder. Dit is overigens een prestatie van wereldformaat geweest!

Waarom Schokland zo interessant is?

Nu zo je afvragen waarom Schokland zo interessant is. Ten eerste staat het sinds 1995 op de Unesco-lijst van werelderfgoed. Dat is natuurlijk niet zomaar. Omdat de zee verdwenen was, werd het mogelijk om de bodem goed te onderzoeken. Archeologisch onderzoek heeft allerlei interessante zaken blootgelegd, die in het museum van Schokland te bezichtigen zijn. Zo is er een collectie van restanten van uitgestorven dieren te zien die in de oude zeebodem gevonden zijn. Op de Noordelijke helft van het eiland zijn sporen gevonden van bewoning daterende uit de steentijd. In die periode was Schokland een bult van leemklei in een moerasland. Heel interessant voor mensen die ervan houden. Daarnaast had Schokland een geheel eigen cultuur, daarvan zijn ook nog veel sporen te vinden, ook daar wordt aandacht aan besteed in het Schokland museum. Je kunt zien waar het eiland vroeger lag, omdat dit nog steeds hoger ligt dan het omringende land, wat ooit een zeebodem was, al zakt Schokland wel langzaam in het landschap, omdat de kleibodem inzakt. Dus ga snel kijken op Schokland om te proeven van een stukje onvervalste Nederlandse cultuur. 

Pin It on Pinterest